วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

82402

82414

82415

82416

82417

82389

82390

82398

82399

     นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสถานเอกอัคราชทูตอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ องค์ประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้น ผู้แทนได้พาคณะดำเงินงานจากสถานเอกอัคราชทูตอินโดนีเซียเข้าเยี่ยมชมศูนย์ Data Center ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ