วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

58000

58031

          วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาวอำไพ รุ่งวิจารณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล นางสาวนิภา แย้มวจี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับกับนายประเสริฐ บุญเรือง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ