วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

1.30 31.05.62

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแผนการดำเนินงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 อาคารจอดรถ ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี อำเภอบางพลัดกรุงเทพมหานคร โดยมี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ วิชานุวัติ เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้แทนจาก ศธจ. ศธภ. หน่วยงานที่จัดการศึกษา รวม 10 กระทรวง เข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน

2.30 31.05.62

3.30 31.05.62

4.30 31.05.62

5.30 31.05.62

7.30 31.05.62

8.30 31.05.62

9.30 31.05.62

10.30 31.05.62

11.30 31.05.62

12.30 31.05.62