วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

Microsoft20190422 ๑๙๐๔๒๖ 0038

          วันที่ 22 เมษายน 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้มีการจัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Education Digital Transformation Workshop” สำหรับผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนการศึกษาในยุคดิจิทัล
โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และผู้อำนวยการสำนักที่ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

Microsoft20190422 ๑๙๐๔๒๖ 0057

Microsoft20190422 ๑๙๐๔๒๖ 0060

Microsoft20190422 ๑๙๐๔๒๖ 0014

Microsoft20190422 ๑๙๐๔๒๖ 0010

Microsoft20190422 ๑๙๐๔๒๖ 0013

Microsoft20190422 ๑๙๐๔๒๖ 0051

Microsoft20190422 ๑๙๐๔๒๖ 0052

Microsoft20190422 ๑๙๐๔๒๖ 0026

Microsoft20190422 ๑๙๐๔๒๖ 0028