วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

Attachments:
Download this file (220419bictPR01001.pdf)ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกัน[ ]476 kB
Download this file (aht-day-2019_1001.pdf)หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปร[ ]287 kB
Download this file (aht-day-2019_1002.pdf)แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประ[ ]134 kB
Download this file (aht-day-2019_2001.pdf)หลักเกณฑ์การเสนอชื่อหน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี[ ]111 kB
Download this file (aht-day-2019_2002.pdf)แบบฟอร์มการเสนอชื่อหน่วยงานดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี [ ]93 kB
Download this file (aht-day-2019_3001.pdf)หลักเกณฑ์การส่งผลงานสื่อมวลชนดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำป[ ]317 kB
Download this file (aht-day-2019_3002.pdf)แบบฟอร์มการส่งผลงานสื่อมวลชนดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี[ ]153 kB