วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

     แบตเตอรี่มือถือ เป็นสิ่งสำคัญที่ใกล้ตัวเกี่ยวกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เพราะหากใช้แบตเตอรี่มือถือที่ไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้เกิดอันตรายและการสูญเสียตามมา กสทช. ร่วมกับ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า สวทช. กับ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และนักศึกษา ในเรื่อง ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรี่มีมาตรฐาน

battery smartphone standard 02 1024x576

     นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. และประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่มือถือ กล่าวว่า ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ซึ่งประเทศไทยมีประชากร 69.11 ล้านคน จากสถิติปี 2561 พบว่ามีผู้ใช้มือถือมากถึง 124.63 ล้านเลขหมาย โดยใช้สำหรับติดต่อสื่อสาร ทำธุรกรรมทางการเงิน และความบันเทิง ซึ่งปัญหาที่พบมากในการใช้โทรศัพท์มือถือ คือ แบตเตอรี่เสื่อม โดยมากจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโทรศัพท์มือถือขณะชาร์จไฟแบตเตอรี่, การใช้อุปกรณ์การชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐาน และการใช้งานแบตเตอรี่ปลอม เป็นต้น ถือเป็นการใช้งานที่ผิดวิธีอาจนำมาซึ่งอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

     สำนักงาน กสทช. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของแบตเตอรี่มือถือ ทั้งที่มาพร้อมกับเครื่องหรือการเลือกซื้อแบตเตอรี่ใหม่ จึงได้ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้แนวคิด “ปลอดภัยใช้ดี เลือกแบตเตอรี่มีมาตรฐาน” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     “กสทช. มั่นใจว่าจะลดความสูญเสียและยังเป็นการป้องกันก่อนเกิดอันตรายทั้งทรัพย์สินและชีวิต จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการใช้แบตเตอรี่มาตรฐาน ตรวจสอบทุกครั้งในการเลือกซื้อ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าว

battery smartphone standard 03 1024x724

     ทั้งนี้หากผู้ใช้ซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ ให้สังเกต NBTC ID บนกล่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีซื้อเครื่องใหม่ และเครื่องหมาย มอก. บนแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยและผ่านมาตรฐาน และการชาร์จควรตรวจสอบว่าได้ชาร์จกับอุปกรณ์ชาร์จที่ได้มาตรฐาน มอก. และสายชาร์จอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่

ขอขอบคุณบทความและภาพประกอบจาก https://www.it24hrs.com/2019/battery-smartphone-standard/