ชื่อคำสั่งแต่งตั้ง ประเภทไฟล์เอกสาร link สำหรับเรียกดู
คำสั่งแต่งตั้ง CIO ศธ. pdf
คำสั่งแต่งตั้ง CIO สป. pdf