วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

8362 190308 0009 650 

8362 190308 0003 650

     8 มีนาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายอาคม ศาณศิลปิน รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวอำไพ รุ่งวิจารณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล นายวีระชัย บุญขำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา นายอิทธิกร  ช่างสากล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ