OD62 190214 0016 650

OD62 190214 0015 650OD62 190214 0001 650OD62 190214 0020 650OD62 190214 0018 650OD62 190214 0009 650OD62 190214 0008 650OD62 190214 0011 650OD62 190214 0006 650OD62 190214 0010 650OD62 190214 0007 650OD62 190214 0002 650OD62 190214 0003 650OD62 190214 0019 650OD62 190214 0014 650

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จัดโครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำโดยนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ ให้แก่โรงเรียนบ้านดงลึก ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์