วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ปรบสรป ๑๘๑๒๑๒ 0004
ปรบสรป ๑๘๑๒๑๒ 0003
ปรบสรป ๑๘๑๒๑๒ 0002
ปรบสรป ๑๘๑๒๑๒ 0005
ปรบสรป ๑๘๑๒๑๒ 0006
ปรบสรป ๑๘๑๒๑๒ 0007

     วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
ผู้ดูแลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมหารือการจัดทำทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายพีระ รัตนวิจิตร เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายศัจธร วัฒนะมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้แทนบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมประจวบ แสงอินทร์ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ