วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

E library ๑๘๑๒๐๗ 0001

E library ๑๘๑๒๐๗ 0007

E library ๑๘๑๒๐๗ 0013

E library ๑๘๑๒๐๗ 0015

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 7.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขานุการของโครงการ National e-Library จัดประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับระบบของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะดำเนินการให้กับโครงการ National e-Library โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้อง 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล