วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

S 55648263181205 0019181205 0018181205 0013181205 001125611205 181205 0006S 55648262S 55648264

     5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
นำคณะข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 50 รูป
อุทิศถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีจำนวนมาก