วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

pic1

S 23543824

DSCF1023

S 23543812

S 23543820

          18 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย
นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศึกษาดูงานที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ได้รับการต้อนรับจากนายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่และคณะอย่างอบอุ่น ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่