วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0024 650ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0025 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0023 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0022 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0021 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0020 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0019 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0018 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0015 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0002 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0007 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0001 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0004 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0005 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0008 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0009 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0011 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0012 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0014 650
ทานรองฯ มอบนโยบาย ๑๙๐๒๐๕ 0013 650 

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ