วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

IMG 2921 650IMG 2927 650IMG 2931 650IMG 2932 650IMG 2934 650IMG 2937 650IMG 2938 650IMG 2940 650IMG 2950 650IMG 2952 650IMG 2954 650IMG 2959 650

     วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.15 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการประชุมหารือ
เพื่อจัดทำโครงการบูรณาการข้อมูลการศึกษาร่วมกับกระทรวงกลาโหมและสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ