วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

     

103802103794103801

103804

103805

P1040629 800

P1040630 800

P1040632 800

P1040638 800

P1040642 800

P1040643 800

P1040644 800

P1040651 800

     16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการรวบรวม คัดกรอง และจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ ของสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากองค์กรหลัก และองค์กรในกำกับ ที่ดูแลสื่อการเรียนรู้ในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การบูรณาการสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก