25611013 181013 000525611013 181013 001025611013 181013 0008
25611013 181013 000625611013 181013 000425611013 181013 000725611013 181013 0001

     13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.      นำคณะข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 89 รูป อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ณ บริเวณสนามหญ้า กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมในพิธีจำนวนมาก