ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสข้าราชการเกษียณอายุราชการและมีข้าราชการโอนย้าย

25610927 180928 0012

25610927 180928 001325610927 180928 0007

25610927 180928 0024

25610927 180928 0026

 

25610927 180928 004125610927 180928 0034

25610927 180928 0036

25610927 180928 0038

25610927 180928 005725610927 180928 0046

25610927 180928 0047

     วันที่ 27 กันยายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. นำโดย นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้าราชการ พนักงาน ที่ไม่ติดภารกิจภายนอก รวมตัวกันชื่นชมและแสดงความยินดีกับ น.ส.ภคปภา  รัตนอารีกุล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ เดินทางงานราชการมาถึงเส้นชัย ซึ่งในวันพรุ่งนี้(28 ก.ย. 2561)จะเป็นวันทำงานวันสุดท้าย ได้รับคำแนะนำให้มุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงเพื่อความสำเร็จ และร่วมยินดีกับน.ส.สุภัทรา  ปริยะ ได้โอนย้ายกลับบ้านที่เทศบาลเมืองเชียงใหม่ ไปดูแลบิดามารดาเหมือนกับที่ตั้งใจ ถือเป็นหน้าที่ของลูกเพื่อครอบครัวที่สมควรสนับสนุน ทุกคนจึงร่วมยินดีแม้จะเสียดายฝีมือการทำงาน
     สุดท้ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ.ได้รับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุข
     "ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันแสดงไมตรีซึ่งกันและกันด้วยมิตรภาพ เพราะพวกเราเป็นพี่น้องกัน
     ขอบคุณมดงานทุกคนที่ช่วยจัดงานดีดีแบบนี้ครับ" ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวปิดท้าย