วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

070618moeINFO BN02

Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ

Attachments:
Access this URL (http://203.159.216.118/attachments/category/51/0.jpg)0.jpg[ ]475 kB
Access this URL (http://203.159.216.118/attachments/category/51/1.jpg)1.jpg[ ]739 kB
Access this URL (http://203.159.216.118/attachments/category/51/2.jpg)2.jpg[ ]399 kB
Access this URL (http://203.159.216.118/attachments/category/51/3.jpg)3.jpg[ ]807 kB
Access this URL (http://203.159.216.118/attachments/category/51/4.jpg)4.jpg[ ]403 kB
Access this URL (http://203.159.216.118/attachments/category/51/5.jpg)5.jpg[ ]815 kB
Access this URL (http://203.159.216.118/attachments/category/51/6.jpg)6.jpg[ ]259 kB