วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

page1 1

songkran2561 180416 0299 size800

     วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ศทก.สป. ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมชัย วุฑฒิปรีชา อดีต รมช.ศึกษาธิการ และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา ในพิธี "ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2561

page1 2

     ซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ศทก.สป. เข้ารดน้ำขอพร นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารราชวัลลภ

page1 3 songkran2561 180416 0196 size800

     และเวลา 15.00 น. ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ศทก.สป. ร่วมรดน้ำขอพร นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2561