วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการพัฒนาและการให้บริการ ICT เพื่อการศึกษา

image4.jpeg

image3.jpeg

          19 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย
นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เข้าศึกษาดูงานที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ได้รับการต้อนรับจากนายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังและคณะอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง